O fotografii ogólnie

Akredytacja dziennikarska – co to takiego?

Dziś szerzej na temat akredytacji dziennikarskich. Co to takiego? Czy jest mi potrzebne? Jak uzyskać akredytację na wybrane wydarzenie?

Akredytacja dziennikarska

Akredytacja nie ma oficjalnej (ustawowej) definicji. Najkrócej mówiąc jest to zgoda organizatora na uczestnictwo w danym wydarzeniu na nieco innych zasadach (niż publiczność). Akredytacje są przyznawane zarówno dziennikarzom (akredytacja prasowa), fotografom, radiowcom oraz ekipom telewizyjnym.

Jak uzyskać akredytację?

Aby otrzymać akredytację należy zazwyczaj wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej organizatora zawodów, zapoznając się wcześniej z regulaminem. To bardzo ważne, gdyż wciąż zdarzają się niekorzystne zapisy regulaminowe.

Zazwyczaj łatwiej jest uzyskać akredytację gdy współpracujemy ze znaną redakcją. Często organizator wymaga przedstawienia legitymacji prasowej lub listu polecającego np. od redaktora naczelnego czy właściciela danego medium, który potwierdza fakt naszej współpracy.

Jak uzyskać akredytacje jako freelancer?

Żeby uzyskać akredytację jako freelancer dobrze mieć szerokie portfolio i systematycznie prowadzone kanały w social mediach, szczególnie facebook i/lub instagram.

Na naszą korzyść będą działały również wszelkie wcześniejsze publikacje, które możemy dołączyć do przesyłanego wniosku.

Akredytacje dla freelancerów, zwłaszcza fotografów bywają płatne. Tak jest na przykład na niektórych zawodach „Wielkiego Szlema” „Rolex Grand Slam of Showjumping”.

Dlaczego potrzebuję akredytacji prasowej

System akredytacji jest bardzo ważny z punktu widzenia organizatora. Nie tylko pozwala na zapewnienie odpowiednich warunków pracy dziennikarzom (poprzez zorganizowanie odpowiedniego biura prasowego, zapewniającego miejsce do pracy, dostęp do internetu itd.), ale usprawnia z nimi kontakt.

Odbierając akredytację otrzymujemy zazwyczaj opaskę i/lub identyfikator, które sprawiają, że jesteśmy łatwi do zidentyfikowania. Łatwo więc stwierdzić czy jesteśmy uprawnieni do przebywania i pracy w danym miejscu.

Przywileje akredytowanego dziennikarza/fotoreportera:

  • dostęp do specjalnych stref np. specjalnej trybuny dla mediów
  • dostęp do biura prasowego, z zapewnionymi miejscami do pracy (internet, gniazdka, biurka itd), dostęp do list startowych i innych materiałów przygotowanych przez organizatora
  • możliwość udziału w konferencjach prasowych
  • możliwość wstępu na dekoracje (pod pewnymi obostrzeniami, zależnymi od organizatora)
  • możliwość umawiania wywiadów z zawodnikami

Akredytacja ułatwia poruszanie się po obiekcie, a czasem gwarantuje też dostęp do tak prozaicznych miejsc jak toalety dla ekipy technicznej, co ogranicza czas spędzony w kolejkach 😉

Dlaczego organizatorzy limitują ilość wydawanych akredytacji

Zasada jest bardzo prosta – organizator chce akredytować takie media, które przysporzą mu rozgłosu na odpowiednim poziomie. Stąd, zwłaszcza przy konieczności limitowania miejsc (wydarzenia halowe) dość ograniczona ilość miejsc dla dziennikarzy.

Chroniąc zawodowych fotoreporterów, na dużych imprezach takich jak Mistrzostwa Europy zdarzają się zapisy mówiące o tym, że prawo do sprzedaży zdjęć mają wyłącznie akredytowani fotoreporterzy.

Mam nadzieję, że tym wpisem przybliżyłam Wam co nieco temat akredytacji dziennikarskich.

© Oliwia Chmielewska